ЕКСТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Botanic Lab предлага дигитализирана услуга за проектиране на екстериорно озеленяване.

Услугата ни е насочена към клиенти и партньори, които желаят да получат качествена, бърза и изцяло дигитална услуга, чрез която да придвижат реализирането на проектите си. Изготвяме цялостна документация по част „Паркоустройство и благоустройство“ – експертна оценка на съществуваща растителност, идейно-дендрологичен проект, посадъчна схема и функционално зониране. При необходимост съдействаме в процеса на съгласуване в съответната общинска администрация, Зелени системи и НАГ.