ИНТЕНЗИВНА ПОДДРЪЖКА
ЕКСТЕНЗИВНА ПОДДРЪЖКА

 v ОГЛЕД НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

v СТАТУС НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
v ОБРАБОТКА СРЕЩУ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
v ПОДХРАНВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗРАНИ ТОРОВЕ
v ОСВЕЖИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ (ПОДРЯЗВАНЕ, 
ОФОРМЯНЕ, СТАБИЛИЗИРАНЕ)

v СЪВЕТИ ЗА ПОСЛЕДВАЩА ГРИЖА

 

v 1 ПОСЕЩЕНИЕ МЕСЕЧНО

v 2 ПОСЕЩЕНИЯ МЕСЕЧНО

v 4 ПОСЕЩЕНИЯ МЕСЕЧНО

 v ОГЛЕД НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

v СТАТУС НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
v ОБРАБОТКА СРЕЩУ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
v ПОДХРАНВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗРАНИ ТОРОВЕ
v ОСВЕЖИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ (ПОДРЯЗВАНЕ, 
ОФОРМЯНЕ, СТАБИЛИЗИРАНЕ)

v СЪВЕТИ ЗА ПОСЛЕДВАЩА ГРИЖА

 v 6 ПОСЕЩЕНИЯ ГОДИШНО (опция, при които растенията са добре оформени, наторени и обгрижени, но регулярно се поливат от страна на клиента)

 v 2 ПОСЕЩЕНИЯ ГОДИШНО (пролет/есен)

КОНСУЛТАЦИЯ И СТАТУС

  v ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТ

v ОГЛЕД НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

v СТАТУС НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

v ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ПРОГРАМА

v ОНЛАЙН НАРЪЧНИК ЗА ГРИЖА
v ЕДНОКРАТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА  ПОДХРАНВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ

99.00 лв.