РЕГУЛЯРНА ПОДДРЪЖКА

 v ОГЛЕД НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

v СТАТУС НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
v ОБРАБОТКА СРЕЩУ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ
v ПОДХРАНВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗРАНИ ТОРОВЕ
v ОСВЕЖИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ (ПОДРЯЗВАНЕ, 
ОФОРМЯНЕ, СТАБИЛИЗИРАНЕ)

v СЪВЕТИ ЗА ПОСЛЕДВАЩА ГРИЖА

* ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПРОЕКТИРАНО ОТ НАШИЯ ЕКИП ПРЕДЛАГАМЕ 1 МЕСЕЦ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА 

КОНСУЛТАЦИЯ И СТАТУС

  v ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТ

v ОГЛЕД НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

v СТАТУС НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

v ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ПРОГРАМА

v ОНЛАЙН НАРЪЧНИК ЗА ГРИЖА
v ЕДНОКРАТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА  ПОДХРАНВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ

99.00 лв.